Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat kleinzoon van ex-KNIL-militair belastingplichtig is voor de waterschapsbelasting.

Belanghebbende, X, is een kleinzoon van ex-militair van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger (KNIL). X is het niet eens met de aanslag waterschapsbelasting 2016 die door heffingsambtenaar van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is opgelegd. Beide partijen gaan in hoger beroep. In geschil is of de aanslag waterschapsbelasting terecht is opgelegd en of X wegens onredelijk gebruik van het procesrecht veroordeeld moet worden in de kosten.

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat kleinzoon van ex-KNIL-militair belastingplichtig is voor de waterschapsbelasting. Dat X een nakomeling is van een ex-KNIL-militair leidt niet tot de conclusie dat de Waterschapswet niet op hem van toepassing is. Evenmin kan X aan het Rijksverzorgingsbeleid het recht ontlenen dat de Waterschapswet voor hem niet van toepassing is. Het gerechtshof verwijst hier naar de uitspraak van 25 september 2015 van de Hoge Raad (V-N 2015/52.1.2). Ook de grief van de heffingsambtenaar slaagt niet. Het hof is van oordeel dat er geen sprake is van onredelijk gebruik van het procesrecht door X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 122

Waterschapswet 117

Waterschapswet 116

Instantie: Hof Amsterdam

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 2 september

  422
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen