Staatssecretaris van Financiën Snel heeft de vele Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het bericht ‘Uber verhuist van Bermuda naar Nederland om winstbelasting’ en het bericht ‘Uber created $ 6.1 billion Dutch weapon to avoid paying taxes’.

In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij niet kan ingaan op de fiscale positie van een individuele belastingplichtige. In zijn algemeenheid geldt bij de overdracht van intellectueel eigendom tussen twee groepsmaatschappijen dat dit moet plaatsvinden tegen de waarde in het economisch verkeer op grond van het arm’s-lengthbeginsel.

Bermuda kent geen winstbelastingsysteem. Dit geldt ook voor eventuele overdrachtswinst bij verplaatsing van een immaterieel activum. Afhankelijk van de fiscale wetgeving van de staat waarin een aandeelhouder van de op Bermuda gevestigde vennootschap is gevestigd, zou de winst van de op Bermuda gevestigde vennootschap nog in die staat (deels) in de heffing kunnen worden betrokken.

Met ingang van 1 juli 2019 worden er geen rulings meer gesloten indien er geen sprake is van een economische nexus, indien het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige doorslaggevende reden is voor de rechtshandeling of indien een transactie plaatsvindt met een land dat is opgenomen in de Nederlandse lijst met laag belastende jurisdicties. Deze eisen golden niet vóór 1 juli 2019.

In het eerste half jaar van 2019 zijn er 603 ruling verzoeken (APA en ATR) afgedaan. Hiervan zijn 493 verzoeken toegekend en 110 verzoeken afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gesteld.

De staatssecretaris wijst verder nog op de ingestelde commissie Belastingheffing van multinationals en het onderzoek naar de toepassing van het arm’s-Lengthbeginsel. De resultaten hiervan worden begin 2020 verwacht.

Lees ook onze berichten Uber creëert miljarden belastingvoordeel via Nederland en Fiscale geheimhoudingsplicht niet geschonden bij Uber en het thema Controlled foreign company (CFC)- maatregel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 2 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  444
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen