Rechtbank Den Haag oordeelt dat mevrouw X zich ten onrechte beroept op het tot en met 2013 geldende criterium dat sprake moet zijn van een hulpmiddel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie.

Mevrouw X claimt in haar IB-aangifte over 2016 aftrek voor de aanschafkosten van een elektrisch bedienbaar bed (€ 1299) en een elektrisch bedienbare stoel (€ 1995). Op grond van art. 6.17 lid 1 onderdeel d Wet IB 2001 (tekst vanaf 2014) moeten dergelijke hulpmiddelen hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen. X beroept zich onder meer op passages uit de Kluwer Belastinggids.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X zich ten onrechte beroept op het tot en met 2013 geldende criterium dat sprake moet zijn van een hulpmiddel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie. X maakt niet aannemelijk dat dergelijke hulpmiddelen hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. De Kluwer Belastinggids is geen overheidspublicatie, zodat X hieraan geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Bronbelasting

Editie: 2 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  476
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen