De Hoge Raad oordeelt dat wegens het ontbreken van een Nederlandstalig instructieboekje terecht een aftrek is toegestaan van € 61 (72% van € 85).

X doet BPM-aangifte voor een uit Zweden afkomstige Volvo V60 met schade. De auto bevat 'af fabriek' zowel een benzine- als een gastank. Volgens de Zweedse papieren is de CO2-uitstoot met benzine 182 g/km en met gas 152 g/km. De aangifte is gebaseerd op de lage uitstoot. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1824. De naheffing is gebaseerd op de typegoedkeuring met de hoge uitstoot. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden moet de auto worden vergeleken met reeds in de Nederlandse handel bevindende referentieauto’s die ook over een gastank beschikken. De lage uitstoot is dus bepalend. De Staatssecretaris van Financiën stelt in cassatie onder meer dat het ontbreken van een Nederlandstalig instructieboekje geen waardedrukkende factor is.

De Hoge Raad oordeelt dat wegens het ontbreken van een Nederlandstalig instructieboekje terecht een aftrek is toegestaan van € 61 (72% van € 85). Als een handelaar namelijk een gebruikte personenauto inkoopt op de Nederlandse markt, dan zit daar meestal een Nederlands boekje bij. In de waarde die in de door de taxateur van X gehanteerde koerslijst is vermeld, is het ontbreken daarvan niet verdisconteerd. Met betrekking tot de CO2-heffing wordt onder verwijzing naar HR 21 april 2023, 21/02106, V-N 2023/19.12 bevestigd dat de lage CO2-uitstoot bepalend is. Het beroep van de Staatssecretaris is ongegrond. Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 15 mei

25

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen