Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling van toepassing kan zijn op de door Momtrade aan haar Duitse cliënten verrichte diensten. Daarbij is niet van belang of Momtrade gebruik maakt van een Duitse vennootschap om in contact te treden met haar klanten.

Momtrade Ruse OOD biedt hoofdzakelijk ambulante sociale diensten aan. In Bulgarije is zij geregistreerd als aanbieder van sociale diensten. De Bulgaarse Belastingdienst voert een controle uit in verband met diensten (hulp in de huishouding en de verzorging van ouderen met gezondheidsproblemen) die in Duitsland en Oostenrijk worden verricht. De fiscus concludeert dat de BTW-vrijstelling voor sociale diensten niet van toepassing is. Momtrade is het daar niet mee eens. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling van toepassing kan zijn op de door Momtrade aan haar Duitse cliënten verrichte diensten. Daarbij is niet van belang of Momtrade gebruik maakt van een Duitse vennootschap om in contact te treden met haar klanten. Voor de beoordeling of sprake is van sociale diensten, en de vrijstelling van toepassing is, is het Bulgaarse recht van toepassing. Verder is voor de vaststelling of sprake is van sociale diensten vereist dat de bevoegde Bulgaarse instantie vooraf de sociale aard verifieert.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 15 mei

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen