De Kennisgroep auto heeft een standpunt ingenomen over de vraag hoe moet worden omgegaan met een taxatierapport van een voertuig, waarin twee waardeverminderingspercentages zijn toegepast op de getaxeerde schadeherstelkosten, waardoor er twee handelsinkoopwaardes uit het taxatierapport voortvloeien.

Per 1 januari 2023 bepaalt art. 3.5 van de bijlage bij de Uitv.reg. BPM 1992 dat de waardevermindering als gevolg van schade wordt geacht 31% te bedragen van de herstelkosten, behoudens tegenbewijs. Belanghebbende heeft in de aangifte BPM één handelsinkoopwaarde opgegeven voor het importvoertuig en daarbij rekening gehouden met een hoger waardeverminderingspercentage, namelijk van 100%.

Ter onderbouwing verwijst belanghebbende naar het taxatierapport, waarin twee waardeverminderingspercentages zijn toegepast, 31% en 100%. Ter onderbouwing van het percentage van 100% wordt gesteld dat de onderzoeksresultaten van VMS Insight, die ten grondslag hebben gelegen aan het wettelijke waardeverliespercentage van 31%, niet representatief zijn. Er wordt geen nadere onderbouwing gegeven van het percentage van 100%. De vraag is of hiermee wordt voldaan aan de bewijslast van genoemd artikel.

Het antwoord van de kennisgroep is dat algemene beweringen niet als tegenbewijs dienen. Als tegenbewijs kan wel de inkoopverklaring of inkoopfactuur van het betreffende motorrijtuig dienen.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 3.5

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 mei

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen