Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Manitou BF SA en Bricolage Investissement France SA een deel van de kosten in verband met ontvangen dividenden van haar buitenlandse dochters niet in aftrek op hun winst mogen brengen.

Manitou BF SA ontvangt dividenden van haar buitenlandse dochters. Op grond van het Franse belastingrecht brengt zij deze dividenden in mindering op haar nettowinst. Zij is het er niet mee eens dat zij een aandeel voor de kosten en lasten van het bedrag van de ontvangen dividenden niet in aftrek mag brengen. Hetzelfde speelt bij Bricolage Investissement France SA en het door haar van haar Poolse dochter ontvangen dividend. De Franse rechter stelt een prejudiciële vraag in beide zaken.  

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Manitou BF SA en Bricolage Investissement France SA een deel van de kosten in verband met ontvangen dividenden van haar buitenlandse dochters niet in aftrek op hun winst mogen brengen. Franse vennootschappen die kiezen voor fiscale integratie met ingezeten vennootschappen kunnen deze kosten, onder voorwaarden, namelijk wel in aftrek brengen. Dat MBF en BIF niet voor fiscale integratie met hun ingezeten dochters hebben gekozen, terwijl dat wel had gekund, is niet van belang.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 15 mei

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen