Advocaat-generaal IJzerman is van mening dat de inspecteur bij de boeteoplegging op de juiste wijze rekening heeft gehouden met het feit dat de aanslagen met toepassing van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld.

Belanghebbenden zijn firmant in een vof waarvan de activiteiten bestonden uit inkoop, verkoop en reparatie van sieraden en in- en verkoop en bewerking van edele metalen. De inspecteur legt aan belanghebbenden (navorderings)aanslagen IB/PVV en naheffingsaanslagen omzetbelasting op met boeten. De inspecteur heeft de boeten verminderd met 10 procentpunt naar 40%. Hiermee is volgens het Hof Amsterdam in voldoende mate rekening gehouden met het feit dat de in geschil zijnde belastingaanslagen zijn vastgesteld met omkering en verzwaring van de bewijslast. Belanghebbenden zijn het hiermee niet eens.

Advocaat-generaal IJzerman is van mening dat de inspecteur bij de boeteoplegging op de juiste wijze rekening heeft gehouden met het feit dat de aanslagen met toepassing van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld. Belanghebbenden stellen in cassatie dat om de omkering van de bewijslast op juiste wijze te elimineren bij de beoordeling van de ernst van het feit, het uitgangspunt moet zijn dat de inspecteur met toepassing van de normale bewijsregels aannemelijk moet maken welk bedrag als grondslag voor de boeteoplegging moet dienen. De A-G meent daarentegen dat er bij de beoordeling van de passendheid van een vergrijpboete in uitgangspunt van mag worden uitgegaan dat de feitelijk geheven belasting de verschuldigde belasting is, óók als de hoogte daarvan is komen vast te staan met omkering van de bewijslast. Bij de daarop volgende toetsing van de passendheid moet ook worden betrokken de omstandigheid dat bij de aanslagoplegging omkering is toegepast. De A-G stemt ook in met de oordelen van het hof dat a) sprake is van voorwaardelijke opzet aan de zijde van X en b) dat een deel van de overschrijding van de redelijke termijn is te wijten aan de ingewikkeldheid van de zaak.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 26 februari

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen