Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Andalusische belasting op de deposito’s bepalingen kent die in strijd zijn met het EU-recht. Het betreft de aftrek van € 200.000 en de aftrek voor het bedrag aan kredieten, leningen en investeringen die zijn bestemd voor projecten in de regio.

Novo Banco SA is het niet eens met diverse belastingaanslagen die aan haar worden opgelegd door de regering van de autonome regio Andalusië. Het betreft een belasting op de deposito’s van cliënten van in Andalusië gevestigde kredietinstellingen (IDECA). Volgens Novo Banco is de belasting in strijd met het EU-recht omdat een niet-gerechtvaardigd verschil in behandeling tussen kredietinstellingen wordt ingevoerd naargelang zij al dan niet hun hoofdzetel op het grondgebied van de autonome regio Andalusië hebben. Verder is Novo Banco van mening dat de IDECA moet worden aangemerkt als een indirecte belasting op de door kredietinstellingen ontvangen deposito’s. Dit is in strijd met art. 135 lid 1 onderdeel d en art. 401 Btw-richtlijn. De Spaanse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Andalusische belasting op de deposito’s van cliënten van in Andalusië gevestigde kredietinstellingen bepalingen kent die in strijd zijn met het EU-recht. Het betreft de aftrek van € 200.000 en de aftrek voor het bedrag aan kredieten, leningen en investeringen die zijn bestemd voor projecten in de regio. De IDECA is niet in strijd met de Btw-richtlijn.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 26 februari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen