Advocaat-generaal Hogan concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië de belastingverlaging alleen maar verleent aan gesloten vastgoedfondsen. Dit geldt wanneer het onderscheid wordt gemaakt om een bijdrage te leveren aan de bescherming tegen systeemrisico’s op de desbetreffende vastgoedmarkt.

Het Duitse UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH beheert de portefeuilles van twee vastgoedfondsen. In 2006 verwerft UBS Real Estate voor deze fondsen twee in Italië gelegen vastgoedcomplexen. In verband met de inschrijving van deze verwerving is 3% registratiebelasting en 1% kadasterbelasting verschuldigd. UBS Real Estate verzoekt de Italiaanse fiscus om verlaging met 50% van de registratie- en de kadasterbelasting. De Italiaanse fiscus is echter van mening dat UBS Real Estate, als open vastgoedfonds, geen recht heeft op de verlaging. De verlaging geldt alleen voor gesloten vastgoedfondsen. UBS Real Estate is het hier niet mee eens. De Italiaanse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Hogan concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië alleen maar een verlaging van de registratie- en de kadasterbelasting verleent aan gesloten vastgoedfondsen. Dit geldt wanneer het onderscheid wordt gemaakt om een bijdrage te leveren aan de bescherming tegen systeemrisico’s op de desbetreffende vastgoedmarkt. Verder mag er geen sprake zijn van directe discriminatie op grond van factoren zoals de vraag of de fondsen in Italië worden beheerd of anderszins door het Italiaanse recht worden beheerst.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 56

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Belastingen van rechtsverkeer

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Editie: 26 februari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen