Hof Amsterdam verlaagt de naheffingsaanslag. Partijen zijn namelijk overeengekomen dat de waarde in het economische verkeer van de door X bv verkregen onroerende zaken € 16,5 mln hoger is dan de door haar aangegeven waarde.

X bv verkrijgt, tezamen met een aantal tot dezelfde groep behorende vennootschappen, een deel van een vastgoedportefeuille. Uiteindelijk verkrijgt X bv voor € 60,5 mln 47 onroerende zaken. Hierover voldoet X bv € 3,6 mln aan overdrachtsbelasting. Volgens de inspecteur zijn de onroerende zaken echter € 90,8 mln waard. Hij legt daarom een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met de door X bv bedongen korting. Volgens de rechtbank is er weliswaar sprake van een zakelijke transactie, maar is het mogelijk dat de totale waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaken hoger is dan de voor deze zaken overeengekomen prijs. De inspecteur heeft dan ook voor de overdrachtsbelasting terecht de waarde per onroerende zaak in aanmerking genomen. Met een door X bv eventueel genoten quantumkorting wordt geen rekening gehouden.

Hof Amsterdam verlaagt de naheffingsaanslag. Partijen zijn namelijk overeengekomen dat de waarde in het economische verkeer van de door X bv verkregen onroerende zaken € 16,5 mln hoger is dan de door haar aangegeven waarde. Ten overvloede merkt het hof nog op, op verzoek van partijen, dat niet van belang is dat alle onroerende zaken tezamen, bij één notariële akte, zijn geleverd. Ook in een dergelijke situatie doet zich voor elke geleverde onroerende zaak afzonderlijk het belastbare feit voor en dient voor elke onroerende zaak afzonderlijk de maatstaf van heffing te worden bepaald. Het hof verwerpt dan ook de stelling van X bv dat zich bij de levering van meer onroerende zaken bij één notariële akte zich maar één belastbaar feit voordoet en dat daarbij de maatstaf van heffing wordt gevormd door de totale koopsom van de geleverde onroerende zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 52

Wet op belastingen van rechtsverkeer 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 26 februari

28

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen