De wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Door deze wet wordt de bestaande investeringsaftrek voor het staatswinstaandeel verruimd van gaswinning uit marginale velden op zee naar alle investeringen in exploratie voor olie- en gaswinning. Het percentage van de investeringsaftrek wordt ook verhoogd van 25% naar 40%.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (35462) in V-N 2020/33.15, V-N 2020/50.6 en V-N 2020/65.9.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 26 februari

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen