Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de omzetting van het recht van eeuwigdurend vruchtgebruik in een recht van volle eigendom, tegen betaling van een vergoeding, een levering van goederen vormt. Daarbij geldt dat de gemeente als belastingplichtige optreedt en niet als overheid.

De Poolse gemeente Wrocław is eigenaar van een onroerende zaak waarop eeuwigdurend vruchtgebruik rust. Krachtens een Poolse omzettingswet wordt het recht van eeuwigdurend vruchtgebruik op bebouwde percelen met woonbestemming per 1 januari 2019 omgezet in een recht van volle eigendom op deze percelen. De vruchtgebruikers zijn daarvoor een vergoeding verschuldigd. De gemeente is van mening dat de door de nieuwe eigenaren betaalde vergoedingen niet aan BTW-heffing zijn onderworpen. De Poolse Belastingdienst is het daar niet mee eens. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de omzetting van het recht van eeuwigdurend vruchtgebruik in een recht van volle eigendom, tegen betaling van een vergoeding, een levering van goederen vormt. Daarbij geldt dat de gemeente als belastingplichtige optreedt en niet als overheid. Verder is ook van belang dat de gemeente hierdoor duurzaam opbrengst uit de onroerende zaak kan verkrijgen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 26 februari

53

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen