Raadsheren van Hof Den Haag kunnen hoger beroepszaken van Hof ’s-Hertogenbosch behandelen. Het gaat om geschillen over rijksbelastingen die in eerste aanleg zijn behandeld door Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dat staat in een tijdelijke regeling die minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vastgesteld.

Deze aanwijzing wordt gedaan vanwege een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit op het terrein van rijksbelastingzaken bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Raadsheren van Hof ’s-Hertogenbosch verlenen vanwege dit capaciteitsgebrek bijstand aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, door daar als rechter-plaatsvervangers rijksbelastingzaken te behandelen in eerste aanleg. De regeling is bedoeld om schijn van partijdigheid bij de behandeling van de hoger beroepzaken te vermijden.

Deze regeling geldt voor de periode van 15 februari 2021 tot 15 februari 2024.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 26 februari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen