De Hoge Raad is het met het hof eens dat er geen sprake is van kosten die X redelijkerwijs heeft moeten maken. X heeft weliswaar in de bezwaarfase de betalingsbewijzen opgestuurd, maar hier geen enkele toelichting op gegeven. X heeft geen recht op een proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure.

X motiveert zijn bezwaar tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting niet, afgezien van het opsturen van de betalingsbewijzen. Ook niet nadat hij daartoe meerdere keren een verzoek had gekregen. Nadat de bezwaren worden afgewezen, gaat X in beroep en dient hij alsnog een motivatie in. De naheffingsaanslagen worden daarop vernietigd. Voor het hof is in geschil of X recht heeft op een proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure. Hof Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op vergoeding van de proceskosten, omdat de noodzaak tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van X. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad is het met het hof eens dat geen sprake is van kosten die X redelijkerwijs heeft moeten maken. X heeft weliswaar de betalingsbewijzen opgestuurd, maar hier geen enkele toelichting op gegeven. Deze toelichting is pas op 18 juli 2017 in de beroepsfase verstrekt. X had deze informatie ook in de bezwaarfase kunnen verstrekken, wat tot vernietiging van de naheffingsaanslagen zou hebben geleid. X heeft geen recht op een proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Bronbelasting

Editie: 3 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  457
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen