De Hoge Raad oordeelt dat de behandeling van het beroep van X door de rechtbank niet volledig is geweest.

X komt in beroep bij Rechtbank Den Haag tegen aanslagen IB/PVV en boetebeschikkingen over de jaren 2008 en 2009.

De Hoge Raad oordeelt dat de behandeling van het beroep van X door de rechtbank niet volledig is geweest. De rechtbank heeft het beroep van X gesplitst in twee zaken en daardoor is kennelijk zowel bij de rechtbank zelf als bij X verwarring ontstaan op welke zaken de zaaknummers 16/6572 respectievelijk 16/7604 betrekking hebben, waarna de rechtbank niet over alle besluiten waartegen het beroep zich richtte uitspraak heeft gedaan. Zo heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan op de beroepen tegen de uitspraak op bezwaar IB/PVV 2008, de uitspraak op bezwaar tegen de verzuimboete 2008, de uitspraak op bezwaar tegen de verzuimboete 2009 en het besluit tot het niet toepassen van de hardheidsclausule 2008 en het besluit tot het niet toepassen van de hardheidsclausule 2009. Het beroep tegen die laatste twee besluiten doet de Hoge Raad zelf af, omdat die beroepen niet-ontvankelijk zijn. Op het beroep tegen de andere besluiten moet de rechtbank nog uitspraak doen. De Hoge Raad wijst de zaak terug naar de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 63

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 3 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  442
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen