Advocaat-generaal Pauwels is van mening dat een erfgenaam recht heeft op een medebelanghebbendebeschikking, ook als er al een WOZ-beschikking op naam van de erven is afgegeven.

X is na het overlijden van zijn vader samen met zijn zus eigenaar geworden van enkele panden. Hij verzoekt de gemeente op grond van art. 28 Wet WOZ om een medebelanghebbendebeschikking te nemen voor elk van de onroerende zaken. Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar dat verzoek terecht heeft afgewezen omdat er al reguliere WOZ-beschikkingen op naam van de erven zijn gegeven. X had samen met zijn zus de mogelijkheid om tegen die WOZ-beschikkingen in bezwaar te gaan.

Advocaat-generaal Pauwels is van mening dat een erfgenaam recht heeft op een medebelanghebbendebeschikking, ook als er al een WOZ-beschikking op naam van de erven is afgegeven. Hof Amsterdam en Hof Den Haag oordelen verschillend over deze kwestie, wat samenhangt met verschillende interpretaties van de vraag of een WOZ-beschikking op naam van de erven geldt als 'toegezonden' aan de erfgenaam in de zin van art. 28 lid 1 Wet WOZ. De A-G stelt dat Hof Den Haag uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Aangezien de reguliere WOZ-beschikkingen op naam van de erven zijn gesteld, kunnen ze volgens de tekst van art. 28 Wet WOZ niet als 'toegezonden' aan X worden beschouwd. Dit verandert niet doordat X samen met zijn zus bezwaar en beroep kan aantekenen tegen deze beschikkingen. Sterker nog, het feit dat X de medewerking van zijn zus nodig heeft, pleit juist voor het recht van X op een medebelanghebbendebeschikking. Ook het feit dat art. 26a lid 2 AWR X de mogelijkheid biedt om zelfstandig rechtsmiddelen aan te wenden tegen de reguliere WOZ-beschikkingen, verandert hier niets aan. Dit zou anders zijn als X van die mogelijkheid gebruik had gemaakt, maar in cassatie moet ervan worden uitgegaan dat dit niet het geval is. Daarom acht de A-G het cassatieberoep van X gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 28

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

232

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen