Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de uitkeringen terecht heeft belast als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

X is zelfstandig ondernemer en heeft in 2015 een fietsongeluk. Op grond van zijn ongevallenverzekering heeft hij recht op een daggeldvergoeding van € 78 per dag. X cedeert zijn vordering aan een derde. De inspecteur betrekt de uitkeringen in de aanslag IB/PVV 2018. In geschil is of dit terecht is. Ook is in geschil of de uitkeringen kwalificeren als belastbare winst uit onderneming of als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de uitkeringen terecht heeft belast als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. X’ keuze om de vordering te cederen is een bestedingshandeling. De uitkeringen moeten daarom worden geacht bij X te zijn opgekomen. Voorts hangen de verzekeringsuitkeringen onvoldoende samen met X’ onderneming om te concluderen dat een voordeel wordt verkregen uit een onderneming. Het uitkeringsrecht is ontstaan door een fietsongeval in privé. De afgesloten verzekering is een verzekering die niet zozeer ziet op arbeidsongeschiktheid ontstaan door bedrijfs- en beroepsongevallen, maar op arbeidsongeschiktheid op welke wijze dan ook ontstaan. Uitkeringen uit een dergelijke verzekering vormen geen winst uit onderneming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.100

Wet inkomstenbelasting 2001 3.2

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

227

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen