Hof Amsterdam oordeelt dat X en zijn partner niet zijn aan te merken als partners in de zin van de Successiewet. De leeftijd van de partner kan dan niet in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting.

De moeder van X schenkt hem in 2018 € 100.800. De schenking wordt aangewend voor de aankoop van een eigen woning. X is op dat moment reeds ouder dan 40 jaar, maar zijn partner niet. In geschil is of de schenking is vrijgesteld voor de schenkbelasting. Volgens de inspecteur ontbreekt namelijk een wederzijdse zorgverplichting tussen X en zijn partner.

Hof Amsterdam oordeelt dat X en zijn partner niet zijn aan te merken als partners in de zin van de Successiewet. De leeftijd van de partner kan dan niet in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. Omdat X ten tijde van de schenking ouder is dan 40 jaar, komt hij niet in aanmerking voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Volgens het hof wordt niet voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van een wederzijdse zorgverplichting. In het notariële samenlevingscontract is daarover namelijk niets geregeld. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook de thema's Schenkingsvrijstelling eigen woning en Vrijstellingen schenk- en erfbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 33

Successiewet 1956 1a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 27 januari

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen