Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat eiseres geen recht heeft op kostenaftrek, zelfstandigenaftrek en stakingsaftrek.

X drijft een onderneming. X geeft over 2013 een verzamelinkomen van nihil aan. De inspecteur legt aanslagen op, berekend naar een belastbaar inkomen respectievelijk bijdrage-inkomen van € 27.500. In geschil is onder meer of de aanslagen tot de juiste hoogte aan X zijn opgelegd. Volgens X houdt de inspecteur ten onrechte geen rekening met ondernemingskosten, de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de stakingsaftrek.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X haar administratieplicht niet is nagekomen. Het ligt op X’ weg om de aftrek van uitgaven als zakelijke kosten aannemelijk te maken. X overlegt geen stukken waaruit dergelijke zakelijke kosten blijken. Ook maakt X niet aannemelijk dat zij ten minste 1.225 uren aan haar onderneming heeft besteed, zodat zij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont voorts aan dat hij wel rekening heeft gehouden met de MKB-winstvrijstelling. Op de stakingsaftrek heeft X geen recht nu zij de onderneming pas in 2014 staakt. X’ beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.79a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.79

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet inkomstenbelasting 2001 3.6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 27 januari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen