Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv het verkoopverlies op de bedrijfswoning niet in aftrek kan brengen. De inspecteur maakt aannemelijk dat de uitgaven zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder.

De aandelen van belanghebbende, X bv, zijn in handen van Q. X bv exploiteert een agrarisch bedrijf en Q bewoont de bedrijfswoning bij de onderneming. In verband met de opvolging door A, de dochter van Q, en het feit dat Q de bedrijfswoning niet wil verlaten, koopt X bv een nieuwe woning voor Q. Deze woning wordt qua voorzieningen en comfort op gelijk niveau gebracht als de bedrijfswoning. De totale kosten voor X bv bedragen € 1 mln. Eind 2014 wordt de woning aan Q verkocht voor € 570.000 en eind 2016 worden de aandelen X bv overgedragen aan A. X bv brengt het verkoopverlies op de woning in aftrek. De inspecteur acht dit echter onzakelijk.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv het verkoopverlies op de bedrijfswoning niet in aftrek kan brengen. De inspecteur maakt aannemelijk dat de uitgaven zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (Q). Daarbij is van belang dat het pand is aangekocht zodat de Q daarin kon wonen, dat hij bevoegd was te beslissen over de aankoop van het pand en dat het pand uitsluitend hem ter beschikking kwam te staan. Verder maakt het feit dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat permanent toezicht op het bedrijf wordt gehouden niet dat een zakelijk belang ten grondslag ligt aan de koop van de woning. Q kon namelijk geen permanent toezicht meer uitoefenen. De aankoop van het pand vloeit daarom voort uit de wens van Q om de bedrijfswoning alleen te willen verlaten als een geschikte vervangende woning voor hem was gevonden en niet uit de noodzaak tot permanent toezicht op het bedrijf. De aanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 27 januari

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen