Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de verzuimboete achterwege kan blijven als er sprake is van afwezigheid van alle schuld. Echter, X kan niet bewijzen dat zij heeft vertrouwd op een bewuste standpuntbepaling van de medewerkers van de Belastingtelefoon.

Belanghebbende, X, woont in 2016 in Spanje en is belastingplichtig over haar pensioeninkomsten uit Nederland. Omdat zij geen aangifte inkomstenbelasting 2016 doet in Nederland, legt de inspecteur haar een ambtshalve aanslag op naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 15.055 en een verzuimboete van € 369. Na bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag naar nihil en de verzuimboete naar € 100. In hoger beroep is in geschil is of de inspecteur de verzuimboete terecht en tot het juiste bedrag oplegt.

Het hof oordeelt dat de inspecteur de verzuimboete terecht oplegt omdat X niet tijdig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. Deze boete kan achterwege blijven als er sprake is van afwezigheid van alle schuld. Echter, X kan niet bewijzen dat zij heeft vertrouwd op een bewuste standpuntbepaling van de medewerkers van de Belastingtelefoon als gevolg waarvan zij geen aangifte heeft gedaan. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 27 januari

47

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen