Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het ontbreken van de uitspraakdatum een essentieel gebrek is en dat dit, anders dan de rechtbank kennelijk heeft gemeend, niet kan worden hersteld met een hersteluitspraak. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X is eigenaar van een tussenwoning uit 1961 en vier garageboxen in de buurt om zijn oldtimers te stallen. In geschil is de WOZ-beschikking voor de woning van € 216.000. Rechtbank Overijssel stelt de heffingsambtenaar in het gelijk. In hoger beroep stelt X dat de (eerste) ongedateerde uitspraak van de rechtbank niet rechtsgeldig is.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2021/812) oordeelt dat het ontbreken van de uitspraakdatum een essentieel gebrek is (zie HR 3 februari 2012, 10/05475, V-N 2012/9.9) en dat dit, anders dan de rechtbank kennelijk heeft gemeend, niet kan worden hersteld met een hersteluitspraak. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. De vier garageboxen zijn door de heffingsambtenaar terecht aangemerkt als zelfstandige onroerende zaken, ondanks dat erfdienstbaarheden zijn gevestigd om de boxen vanuit de woning te kunnen bereiken. Er is namelijk geen waarneembare samenhang tussen de woning en de boxen en zij kunnen afzonderlijk van elkaar worden verkocht. Met zijn taxatiematrix maakt de heffingsambtenaar alsnog aannemelijk dat de WOZ-waarde van de woning niet te hoog is. Het beroep van X is dus voor het overige ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 16

Algemene wet bestuursrecht 8:77

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hoge Raad

Editie: 27 januari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen