Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op een aftrek elders belast. Hij kan geen beroep doen op het bepaalde in art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Het eventuele vervoer van personen en goederen op de schepen is bijkomstig aan de hoofdactiviteit, het leggen van pijpleidingen en verwijderen van platforms.

X verricht voor zijn Zwitserse werkgever werkzaamheden als ‘Master’ op diverse schepen. De werkzaamheden hebben betrekking op het leggen van pijpleidingen en het verwijderen van platforms. X verzoekt in zijn IB-aangifte om een aftrek elders belast voor de inkomsten van zijn Zwitserse werkgever en beroept zich daarbij op art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Volgens de inspecteur heeft X echter geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, omdat art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland niet van toepassing is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op een aftrek elders belast. Hij kan geen beroep doen op het bepaalde in art. 15 lid 3  Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. De schepen waarop X zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend, zijn bestemd voor het leggen van pijplijnen voor olie- en gastransport. Het eventuele vervoer van personen en goederen op de schepen is bijkomstig aan die hoofdactiviteit. De resultaten uit de exploitatie van die schepen houden dan niet rechtstreeks verband met commercieel vervoer van personen en goederen per schip in internationaal verkeer. De rechtbank wijst nog op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (20/03226, V-N 2022/2.9). Nederland heeft het exclusieve heffingsrecht over de inkomsten die X heeft genoten van zijn Zwitserse werkgever in 2014. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 7 februari

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen