Staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane werkt aan regelingen voor de situatie dat een ouder of een kind voor of tijdens het herstelproces toeslagen is overleden. Deze regelingen maken deel uit van het aanvullend wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Het streven is om het wetsvoorstel in april 2023 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dit staat in een reactie van De Vries op een mail van stichting Herstel Ongekend Onrecht.

Bij het oplossen van schulden bij ouders die ondernemers zijn moet rekening worden gehouden met Europese staatssteunregels. De de-minimisregeling zorgt ervoor dat een ondernemer een maximale steun van de overheid mag ontvangen. Om de ouder met een hoog risico op staatssteun te helpen niet over de staatssteungrens heen te gaan is een speciaal team opgericht dat hierbij helpt. Verder is de Belastingdienst/Toeslagen een beleidskader aan het ontwikkelen met betrekking tot de behandeling van hardheidsverzoeken. Het is de bedoeling om verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule mee te nemen in het reguliere beoordelingsproces. In het kader van een, ook in de brief genoemd, ingediend Woo-verzoek om openbaarmaking van relevante documenten over de immateriële schadevergoeding wordt een inventarisatie gedaan. De documenten zullen openbaar worden gemaakt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen