Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op een aftrek elders belast. Hij kan niet met vrucht een beroep doen op het bepaalde in art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Nederland heeft namelijk het exclusieve heffingsrecht over de inkomsten van X.

X verricht voor zijn Zwitserse werkgever werkzaamheden als ‘Rigger’ en ‘Overhead Crane Operator’ op diverse schepen. De werkzaamheden hebben betrekking op het leggen van pijpleidingen op de zeebodem en het verwijderen van platforms. In bezwaar verzoekt X om een aftrek elders belast voor de inkomsten van zijn Zwitserse werkgever. X beroept zich daarbij op art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Volgens de inspecteur heeft X echter geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. X gaat in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op een aftrek elders belast. Hij kan niet met vrucht een beroep doen op het bepaalde in art. 15 lid 3 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Nederland heeft namelijk het exclusieve heffingsrecht over de inkomsten die X heeft genoten van zijn Zwitserse werkgever in 2014 en 2015. De rechtbank overweegt dat de schepen waarop X zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend, zijn bestemd voor het leggen van pijplijnen voor olie- en gastransport. Het eventuele vervoer van personen en goederen op de schepen is bijkomstig aan die hoofdactiviteit. De resultaten uit de exploitatie van die schepen houden dan niet rechtstreeks verband met commercieel vervoer van personen en goederen per schip in internationaal verkeer. De rechtbank verwijst tevens naar het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (20/03226, V-N 2022/2.9). Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 15

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 3

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 7 februari

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen