De inzet voor de hersteloperatie toeslagen is om 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 af te ronden. De laatste 10% volgt in het half jaar daarna. Dat staat in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.

Met de inzet van een aantal gerichte maatregelen wil staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane een versnelling realiseren in de hersteloperatie.

De afhandeling van verzoeken om aanvullende compensatie moet ook sneller worden afgehandeld. Voor deze verzoeken wordt gewerkt aan alternatieven, zoals de vaststellingsovereenkomst en mediation. Het doel is dat de komende 2,5 jaar 2.500 bezwaren op deze manier kunnen worden behandeld. Ouders kunnen zich tot eind 2023 aanmelden als mogelijk gedupeerde. Maatregelen om nieuwe instroom te beperken worden niet ingevoerd. Mocht gaandeweg blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om de beoogde versnelling te realiseren, dan kunnen onorthodoxe maatregelen opnieuw overwogen worden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen