Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het bedrag van € 35.244, dat door Y is afgedragen aan de Australische fiscus, tot het loon van X behoort. Y heeft het namelijk voldaan voor X, door rechtstreekse betaling aan de Australische fiscus.

X verricht in 2014 voor zijn Zwitserse werkgever (Y) werkzaamheden als ‘Second Engineer ER’ op diverse schepen. De werkzaamheden hebben betrekking op het leggen van pijpleidingen op de zeebodem en het verwijderen van platforms. In 2014 heeft X gewerkt in de wateren van Australië, Brazilië, Namibië en internationale wateren. Uit een overzicht blijkt dat Y in Australië voor X € 35.244 aan belasting heeft afgedragen. De inspecteur rekent dit bedrag tot het loon van X en verleent vervolgens aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. In geschil is of X ook voor het Zwitserse loon recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en of het bedrag van € 35.244 terecht tot het loon uit dienstbetrekking is gerekend.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het bedrag van € 35.244, dat door Y is afgedragen aan de Australische fiscus, tot het loon van X behoort. Y heeft het namelijk voldaan voor X, door rechtstreekse betaling aan de Australische fiscus. X heeft dit bedrag dan ook in het kader van zijn dienstbetrekking genoten. Daarbij is ook van belang dat maandelijks een gefixeerd bedrag wordt ingehouden dat kan afwijken van de belasting die is afgedragen. Verder heeft X volgens de rechtbank geen recht op een aftrek elders belast voor het Zwitserse inkomen. Hij kan geen beroep doen op het bepaalde in art. 15 lid 3  Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Nederland heeft namelijk het exclusieve heffingsrecht over de inkomsten die X heeft genoten van zijn Zwitserse werkgever in 2014 en 2015. De rechtbank overweegt dat de schepen waarop X zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend, zijn bestemd voor het leggen van pijpleidingen voor olie- en gastransport. Het eventuele vervoer van personen en goederen op de schepen is bijkomstig aan die hoofdactiviteit, zie ook het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (20/03226, V-N 2022/2.9). Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 15

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 15

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 3

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 7 februari

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen