Staatssecretaris Van Rij van Financiën verwacht dat de vervolgonderzoeken naar Betalen naar Gebruik in juni 2023 zijn afgerond.

Het gaat om een onderzoek naar mogelijke maatregelen onder oplossingsrichting 1 van de kilometerregistratie. Oplossingsrichting 1 is het voortbouwen op bestaande meetsystemen en registratie daarvan eventueel met extra registratiemomenten. Het tweede onderzoek betreft een verdiepend onderzoek naar de effecten van varianten voor de tariefstructuur. Daarin wordt onder meer gekeken naar inkomenseffecten van het autogebruik en de lastenverschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. Op 9 februari 2023 wordt tijdens een procedurevergadering een besluit genomen over het al dan niet verplaatsen van het commissiedebat autobelastingen op 16 februari 2023.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen