Het kabinet doet momenteel onderzoek naar aanvullende maatregelen om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Dat schrijft Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet de arbeidsmarktkrapte wil aanpakken door werken lonend te maken, het arbeidsaanbod te vergroten en een overstap naar kraptesectoren aantrekkelijker te maken. Hiervoor wordt onder andere onderzoek gedaan naar het verlagen van de marginale belastingdruk, het stimuleren van meer uren werken en een voltijds- of meerurenbonus. Er wordt echter geen onderzoek gedaan naar de koppeling van de arbeidskorting aan de gewerkte uren, omdat dit geen beter alternatief is om meer uren werken te stimuleren dan de huidige arbeidskorting. Het kabinet stimuleert verder de inzet van bijstandsgerechtigden, statushouders en ouderen op de arbeidsmarkt en daarnaast kennismigratie door de zichtbaarheid en positionering van Nederland als vestigingsland voor internationaal talent te vergroten. Tot slot wil het kabinet onderzoeken of financiële ondersteuning de overstap naar kraptesectoren aantrekkelijker kan maken en zo ja, hoe deze financiële ondersteuning moeten worden bekostigd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 7 februari

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen