Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur ten onrechte is uitgegaan van de schadecalculatie exclusief BTW, maar hij beroept zich met succes op interne compensatie. De immateriële schadevergoeding is echter bijna het dubbele van de naheffing.

X doet BPM-aangifte voor een ex-rental BMW X5 3.0d xDrive met schade en voldoet € 2901. Na controle door Domeinen stelt de inspecteur dat er alleen wat schade aan de velgen is, met een totale waardevermindering van € 992. In geschil is de naheffing van € 2112.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur ten onrechte is uitgegaan van de schadecalculatie exclusief BTW. De schade is dus € 1200, maar de inspecteur beroept zich met succes op interne compensatie. Er is namelijk geen bewijs is dat de auto een huurverleden heeft. Het beroep van X is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn, krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 4000, een proceskostenvergoeding van € 218,75 en een vergoeding voor de betaalde griffierechten. De vergoedingen moeten worden gestort op een bankrekening die op naam staat van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 25 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

106

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen