Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de auto’s na de vervaardiging niet of nauwelijks eerder op de weg in gebruik zijn geweest. De eerdere registraties in een andere EU-lidstaat, doen daar niet aan af.

X bv doet BPM-aangifte voor vier personenauto’s van het merk Renault, die km-standen hebben van onder de 10. Volgens de inspecteur zijn het nieuwe auto's, zodat geen recht bestaat op een BPM-vermindering. In geschil zijn de vervolgens opgelegde naheffingsaanslagen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de auto’s na de vervaardiging niet of nauwelijks eerder op de weg in gebruik zijn geweest. De eerdere registraties in een andere EU-lidstaat, doen daar niet aan af. Het beroep van X bv is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn, krijgt X bv wel een immateriële schadevergoeding van € 3000, een proceskostenvergoeding van € 218,75 en een vergoeding voor de betaalde griffierechten. De vergoedingen moeten worden gestort op een bankrekening die op naam staat van X bv.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 25 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

70

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen