Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de leegwaarderatio niet van toepassing is. X onderbouwt niet met concrete verifieerbare stukken waarom de leegwaarderatio van toepassing is. Onduidelijk is hoe het vastgoed exact wordt verhuurd.

Belanghebbende, X, is betrokken bij particuliere fondsen A, B en C. Deze fondsen zijn opgericht naar het recht van Curaçao en bezitten vastgoed in Nederland. X woont in 2017 en 2018 op Curaçao. In zijn IB-aangifte 2017 vermeldt X zijn belangen bij A, B en C niet. In de IB-aangifte 2018 vermeldt hij zijn belang in B niet. De inspecteur stelt dat A, B en C APV’s zijn en tot het box 3-vermogen van X behoren. Voor 2017 stelt X dat de aanslag had moeten worden opgelegd naar een te betalen bedrag van € 18.942 en niet van € 9616. Voor 2018 stelt X dat de leegwaarderatio van toepassing is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de leegwaarderatio niet van toepassing is. X onderbouwt namelijk niet met concrete verifieerbare stukken waarom de leegwaarderatio van toepassing is. Onduidelijk is daardoor hoe het vastgoed exact wordt verhuurd. Nu de bewijslast op X rust is het beroep voor het jaar 2018 ongegrond. Ook het beroep voor het jaar 2017 is ongegrond, nu de aanslag eerder te laag dan te hoog is vastgesteld.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 17a

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Wet inkomstenbelasting 2001 2.14a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingen overzeese Rijksdelen

Editie: 25 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

316

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen