Hof Den Haag oordeelt dat het bezorgen van groente- en fruitpakketten door X valt onder 'onmiddellijk laden en lossen', waardoor geen parkeerbelasting verschuldigd is.

X is bezorger van groente- en fruitpakketten en krijgt twee naheffingsaanslagen voor parkeerbelastingen van de gemeente Rotterdam. X stelt dat de auto's enkel stil stonden voor het bezorgen van pakketten en het innemen van lege verpakkingen. De heffingsambtenaar betoogt dat er sprake was van parkeren en niet van laden en lossen, omdat de pakketten niet van zodanige omvang of gewicht waren dat ze niet anders dan per auto konden worden gebracht. Rechtbank Rotterdam vernietigt de naheffingsaanslagen, waarna de heffingsambtenaar in hoger beroep gaat. In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd, met als kernvraag of er sprake was van parkeren of van onmiddellijk laden en lossen.

Hof Den Haag oordeelt dat de activiteiten van X vallen onder 'onmiddellijk laden en lossen' en dat de pakketten van een zodanige omvang en gewicht zijn dat ze niet of bezwaarlijk anders dan per auto konden worden gebracht. Het hof neemt ook in overweging dat X niet alleen pakketten op de betreffende adressen bezorgt, maar ook pakketten bij zich heeft voor andere klanten. Hierdoor is X aangewezen op het gebruik van de auto en is er geen parkeerbelasting verschuldigd. Het hoger beroep van de heffingsambtenaar is ongegrond en de uitspraak van de Rechtbank wordt bevestigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 25 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

239

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen