Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de revisierente ten onrechte in rekening is gebracht. Het antwoord van de medewerker van de Belastingtelefoon moet worden aangemerkt als een toezegging. X mag dan ook vertrouwen ontlenen aan dat antwoord.

X sluit in 1998 een lijfrenteovereenkomst met A nv. In 2015 koopt X deze lijfrente af. De inspecteur brengt hiervoor revisierente in rekening. X is het daar niet mee eens. Hij beroept zich daarbij op uitlatingen van een medewerker van de Belastingtelefoon.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de revisierente ten onrechte in rekening is gebracht. Het hof stelt daarbij vast dat de medewerker van de Belastingtelefoon op de hoogte was van de relevante feiten en omstandigheden en desalniettemin zonder voorbehoud het onjuiste antwoord heeft gegeven dat geen revisierente verschuldigd zou zijn. Dit antwoord moet worden aangemerkt als een toezegging en niet als een algemene voorlichting of inlichting. X mag dan ook vertrouwen ontlenen aan het antwoord van de medewerker van de Belastingtelefoon.

Daarbij is onder andere van belang dat de belastingplichtige burger in het huidige tijdsgewricht in de regel voor contacten met de Belastingdienst is aangewezen op de Belastingtelefoon. Ook is van belang dat de medewerkers van de Belastingtelefoon kunnen klankborden met een medewerker van het regionale kantoor van de Belastingdienst. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30i

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 15 april

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen