Hof Amsterdam oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de verhuur van karaokecabines.

X exploiteert een karaokebar. In het pand zijn acht zogenoemde karaokecabines. Dit zijn karaoke kamers variërend in grootte en capaciteit van 4 tot 25 personen. Iedere cabine heeft een eigen ingang, een zitgelegenheid, een tablet en een speciaal karaoke systeem met een televisie en microfoons. Degene of de groep die de karaokecabine huurt, heeft gedurende twee uur het exclusieve gebruiksrecht van de cabine. De huurprijs die X daarvoor ontvangt, is de prijs voor het gebruik van een cabine met een maximum aantal personen. Degene die de huurprijs betaalt, bepaalt wie toegang heeft tot de cabine. De karaokecabines zijn vooral te huur in de avonduren en nachtelijke uren. De huurprijzen zijn afhankelijk van de grootte van de kamer en het tijdstip van de huur en exclusief consumpties.

Hof Amsterdam oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de verhuur van de karaokecabines. De verhuur van karaokecabines kwalificeert niet als het verlenen van toegang tot een primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening, zoals bedoeld in post b.14, letter g, van Tabel I Wet OB 1968. Het in de karaokecabines geboden vermaak is namelijk te karakteriseren als primair avond- en nachtrecreatie en niet als dagrecreatie, zoals attractieparken, speel- en siertuinen waarvoor post b.14, letter g, van Tabel I Wet OB 1968 geldt. Verder vertonen de karaokecabines qua inrichting dermate weinig gelijkenissen met attractieparken, speel- en siertuinen dat zij niet op één lijn gesteld kunnen worden met dergelijke voorzieningen. X kan ook geen vertrouwen ontlenen aan hetgeen in het Besluit van 22 december 2017 (V-N 2018/3.22) is vermeld over een escape room en ruimte om een film te bekijken met een virtual reality bril. De door X aangehaalde kennisgroepstandpunten behoren namelijk niet tot een beleidsregel in 2018, waardoor zowel belastingplichtigen als de rechter in die periode geen kennis konden nemen van de door X aangehaalde kennisgroepstandpunten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 14

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

264

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen