Bij de leegstand en tijdelijke verhuur van een te koop staande woning wordt een eigenwoningreserve gerealiseerd na de afloop van de verhuisregeling. Dit blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep onroerende zaken.

X heeft een leegstaande woning die tijdelijk wordt verhuurd en vervolgens weer leeg te koop staat. Op grond van de verhuisregeling kwalificeert een leegstaande woning bestemd voor verkoop onder voorwaarden als eigen woning. Als de woning binnen de periode waarin de verhuisregeling geldt tijdelijk wordt verhuurd, gaat de woning over naar box 3. Wanneer de woning weer leeg staat gaat de woning, voor de resterende looptijd van de verhuisregeling, weer naar box 1. De verhuisregeling geldt voor het kalenderjaar waarin de woning niet meer het hoofdverblijf is en de drie daaropvolgende kalenderjaren. De overgang van box 1 naar box 3 en weer terug geldt voor de bijleenregeling niet als vervreemding of verwerving. Na afloop van de verhuisregeling gaat de woning weer over naar box 3 en realiseert X de eigenwoningreserve omdat er dan wel sprake is van een vervreemding.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119aa

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

387

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen