Per 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer geheel afgeschaft. In 2025 wordt het LKV oudere werknemer verlaagd. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer wordt via een nota van wijziging toegevoegd aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (V-N 2023/51.6) waarmee onder andere het lage inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft. Voor de vormgeving van de stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer wordt gekozen vanwege de samenhang tussen het LKV oudere werknemer en het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 is er overgangsrecht. Het LKV oudere werknemer wordt in deze gevallen niet verlaagd en afgeschaft. Met UWV is los van het overgangsrecht een wijziging in het aanvraagproces afgesproken. Werknemers die op of na 1 januari 2024 een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen worden door het UWV erop worden gewezen dat zij in voorkomende gevallen in aanmerking komen voor een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer. Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer wordt niet verlaagd en afgeschaft, en faciliteert de werknemer mogelijk beter in het verkrijgen van een dienstbetrekking.

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.6

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.2

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

896

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen