Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd handelt met het EU-recht door een zegelrecht te heffen van Faurécia. Bij kortetermijnkasverrichtingen waarbij uitsluitend Portugese ondernemingen zijn betrokken geldt namelijk een vrijstelling, terwijl dit niet het geval is bij een buitenlandse onderneming.

De aandelen van het Portugese Faurécia - Assentos de Automóvel, Lda zijn in handen van twee Franse vennootschappen, die ook tot de Faurécia-groep behoren. In het kader van een cash-poolovereenkomst verstrekt Faurécia leningen aan de Franse vennootschap die de kasstromen binnen de groep beheert. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de Portugese Belastingdienst dat Faurécia zegelrecht is verschuldigd in verband met de verstrekte leningen. Faurécia is het hier niet mee eens omdat de beginselen van non-discriminatie en het vrije verkeer van kapitaal worden geschonden. De Portugese rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd handelt met het EU-recht door een zegelrecht te heffen van Faurécia in verband met de kortetermijnkasverrichtingen. Kortetermijnkasverrichtingen zijn namelijk vrijgesteld van zegelrecht wanneer daarbij twee Portugese ondernemingen zijn betrokken, maar niet wanneer de kredietnemer een in een andere lidstaat gevestigde onderneming is.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

98

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen