De Hoge Raad oordeelt dat Nederland ook een heffingsrecht heeft over de lijfrente-uitkering van X. De lijfrente-uitkeringen komen namelijk ten laste van de winst van NN in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen.

X is inwoner van de Filippijnen en ontvangt in 2016 een lijfrente-uitkering van Nationale Nederlanden (NN), waarop Nederlandse loonheffing is ingehouden. X vraagt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de uitkering, maar de inspecteur acht de uitkering belastbaar in Nederland. Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof ’s-Hertogenbosch zijn van oordeel dat Nederland op grond van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen is gerechtigd om belasting te heffen over deze lijfrente-uitkering. X gaat in cassatie. Hij stelt daarbij dat de lijfrente-uitkering niet ten laste van de winst van NN komt in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen, maar ten laste van haar premiereserve of een voorziening.

De Hoge Raad oordeelt dat Nederland ook een heffingsrecht heeft over de lijfrente-uitkering van X. De lijfrente-uitkeringen komen namelijk ten laste van de winst van NN in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de winst van NN enerzijds wordt beïnvloed door de ontvangen premies en de op haar beleggingen behaalde rendementen en anderzijds door de uitkeringen die NN op grond van de aangegane verplichtingen is verschuldigd. De uitkeringen komen dan ten laste van de winst van NN in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen. Niet van belang is of NN die uitkeringen rechtstreeks ten laste van haar winst brengt, of dat zij ze boekhoudkundig verwerkt door afboeking op een passiefpost zoals een premiereserve die eerder met het oog op het doen van die uitkeringen ten laste van de winst is gevormd. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filippijnen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 18

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Inkomstenbelasting

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

399

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen