Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de eigenwoningvrijstelling, ondanks de herroeping van de schenking uit 2009, slechts gedeeltelijk kan worden toegepast. De herroeping van de schenking in 2009 brengt namelijk niet mee dat die schenking met terugwerkende kracht teniet is gedaan.

X doet in 2009 in verband met een herroepelijke schenking van € 22.760 van haar vader een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling. X en haar vader sluiten in 2017 een overeenkomst waarbij de schenking uit 2009 wordt herroepen en omgezet in een geldlening. Vervolgens wordt deze lening kwijtgescholden. Daarnaast maakt vader dezelfde dag ook nog een bedrag van € 80.000 over als schenking. X doet vervolgens een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning. Volgens de inspecteur bestaat, naast de ouder-kindvrijstelling van € 5320, nog slechts recht op een eigenwoningvrijstelling van € 27.650. X is van mening dat zij recht heeft op een eigenwoningvrijstelling van € 100.000.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de eigenwoningvrijstelling, ondanks de herroeping van de schenking uit 2009, slechts gedeeltelijk kan worden toegepast. De herroeping van de schenking in 2009 brengt namelijk niet mee dat die schenking met terugwerkende kracht teniet is gedaan. Ook het belastbare feit, de destijds gedane schenking, blijft na herroeping bestaan. Verder is ook de destijds toegepaste eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling op die schenking in stand gebleven. De inspecteur heeft terecht de eigenwoningvrijstelling verlaagd. De rechtbank verwerpt ook het beroep van X op een besluit van de staatssecretaris over herroepelijke schenkingen. De goedkeuring uit dit besluit is niet van toepassing omdat bij X sprake is van fiscale motieven. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Schenkingsvrijstelling eigen woning.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 5

Successiewet 1956 82a

Successiewet 1956 33a

Successiewet 1956 33

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

621

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen