Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X meerdere keren voor een hoorgesprek is uitgenodigd en de gemachtigde die steeds om onduidelijke redenen heeft afgezegd. In het licht hiervan had de gemachtigde zelf het initiatief moeten nemen om alsnog te worden gehoord. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte kampeerauto Ford Transit Custom L1H1 Trend en voldoet € 4813 BPM. Volgens de inspecteur mag de afschrijving niet worden bepaald aan de hand van de afschrijving van een vergelijkbare gesloten bestelauto. In geschil is de naheffingsaanslag BPM van € 2254. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500. X stelt in hoger beroep dat in de bezwaarfase de hoorplicht is geschonden.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2022/16.1.3) oordeelt dat X meerdere keren voor een hoorgesprek is uitgenodigd en de gemachtigde die om onduidelijke redenen steeds heeft afgezegd. In het licht hiervan had de gemachtigde bij heroverweging van zijn standpunt zelf het initiatief moeten nemen om alsnog te worden gehoord (vgl. HR 6 november 2020, 19/02693, V-N 2020/57.22). De hoorplicht is dus niet geschonden. De naheffingsaanslag is niet te hoog (zie HR 12 mei 2017, 15/03459, V-N 2017/26.15). Het hoger beroep is ook voor het overige ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

224

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen