Een fondsvermogen dat toebehoort aan een pensioenlichaam, een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon, is geen doelvermogen. Dit staat in een standpunt van Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen.

Belanghebbende beheert een fonds waarin de pensioengelden van de ambtenaren in haar vestigingsland zijn ondergebracht. De vraag is of het door belanghebbende beheerde fondsvermogen kwalificeert als een doelvermogen. Een doelvermogen moet voldoen aan de volgende voorwaarden: een tot een bepaald doel afgezonderd vermogen, dat geen rechtspersoonlijkheid heeft en evenmin aan een (rechts)persoon toebehoort. Volgens de kennisgroep kan het fonds niet worden aangemerkt als doelvermogen omdat belanghebbende zowel in juridische als economische zin gerechtigd is tot het fondsvermogen. Het fonds behoort dus toe aan een (rechts)persoon.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

144

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen