De Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 het wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers verworpen.

Met dit wetsvoorstel zou de salderingsregeling van 1 januari 2025 tot 1 januari 2031 geleidelijk worden afgebouwd tot nul. De Eerste Kamer nam wel een motie aan. Hierin wordt de regering verzocht een overheidscampagne te ontwikkelen waarmee kleinverbruikers van zonnepanelen worden geïnformeerd over het nut van gedragsverandering door het gebruiken van de door hen opgewekte stroom op momenten dat het stroomnet minder vol is (35594, L).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

482

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen