Rechtbank Overijssel geeft de Belastingdienst/Toeslagen in de tweede beroepszaak wegens niet tijdig beslissen in deze zaak een kortere nadere beslistermijn van 6 weken in plaats van de standaard (nadere) nadere termijn van 12 weken.

X maakt bezwaar tegen een besluit van de Belastingdienst/Toeslagen. Op 24 november 2022 stelt hij de Belastingdienst/Toeslagen in gebreke wegens niet tijdig beslissen. Nadat X de maximale dwangsom van € 1442 heeft geïncasseerd, stelt hij beroep in wegens niet tijdig beslissen. Op 20 april 2023 draagt Rechtbank Overijssel de Belastingdienst/Toeslagen op om binnen 2 weken alsnog te beslissen op straffe van een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000. Als een beslissing uitblijft stelt X op 30 november 2023 opnieuw beroep in wegens niet tijdig beslissen.

Rechtbank Overijssel geeft de Belastingdienst/Toeslagen in de tweede beroepszaak wegens niet tijdig beslissen in deze zaak een kortere nadere beslistermijn van 6 weken. De rechtbank bepaalt de dwangsom op een bedrag van € 100 per dag met een maximum van € 15.000. Omdat het gaat om een herhaald beroep wegens niet tijdig beslissen is een nieuwe ingebrekestelling niet nodig. Aangezien na het eerste beroep de maximale dwangsom van € 15.000 is bereikt zonder dat de Belastingdienst/Toeslagen een besluit neemt, is het tweede beroep van X ontvankelijk en gegrond. De rechtbank vindt in dit geval een kortere nadere beslistermijn van 6 weken in plaats van de standaard (nadere) termijn van 12 weken gerechtvaardigd (V-N 2023/39.16).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:55d

Instantie: Rechtbank Overijssel

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

178

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen