Een sterke stijging van de WOZ-waarde heeft in het algemeen geen effecten op de huurprijs van sociale huurders. Wel is de huurtoeslag vanaf 1 januari 2024 € 30 hoger en kregen 600.000 huurders een huurverlaging naar € 575.

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiermee antwoord op vragen van het lid Van Dijk (CDA) naar aanleiding van berichten over de WOZ-waardestijging in de periode 2021 tot en met 2022. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde waardestijging van sociale huurwoningen in deze periode 18% is.

In het gereguleerde segment kan een (jaarlijkse) huurverhoging niet meer zijn dan het jaarlijkse toegestane maximum op basis van inkomen van de huurder(s). De WOZ-waarde is een van de onderdelen van het woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS) dat op basis van kwaliteitskenmerken de maximale huurprijs voor woningen bepaalt. De manier waarop de WOZ-waarde meeweegt in het VWS wordt jaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde. Hierdoor blijft de gemiddelde maximale huur landelijk gelijk.

De bewindspersoon deelt de mening van Van Dijk dat het ongewenst is dat de stijging van de WOZ-waarde één-op-één wordt doorberekend in de huurprijs en geeft ook aan dat dit wettelijk niet mogelijk is. Daarnaast merkt hij op dat een hogere WOZ-waarde doorwerkt in de OZB, maar dat verhuurders eventuele hogere OZB niet direct kunnen doorberekenen aan de huurder.

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 28

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

251

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen