De Kennisgroep IBR IB-niet winst/LB/PH-aanslag geeft aan dat bij wisseling van inhoudingsplichtige geen sprake is van een onderbreking in de zin van de overgangsregelingen behorende bij de wijzigingen van de 30%-regeling.

Per 1 januari 2024 is de 30%-regeling afgetopt en versoberd en per 1 januari 2025 wordt de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft. Bij de genoemde wijzigingen horen overgangsregelingen. De kennisgroep geeft aan dat bij een wisseling van inhoudingsplichtige geen sprake is van een onderbreking in de zin van het overgangsrecht. Ook na de wisseling van inhoudingsplichtige blijft het overgangsrecht van toepassing. Dit wordt niet anders als de werknemer bij de eerste inhoudingsplichtige enige tijd is vrijgesteld van werkzaamheden (garden leave). Ook dan blijft de werknemer zonder onderbreking een ingekomen werknemer.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.6

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ec

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ed

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

326

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen