Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het rapport “Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel” aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het rapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep met een onafhankelijk voorzitter en heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema's van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen. Uit het rapport blijkt onder meer dat het fiscaal instrumentalisme in het huidige belastingstelsel op diverse terreinen is doorgeschoten en een doenlijk, uitvoerbaar en juridisch houdbaar belastingstelsel vraagt om minder fiscale regelingen. Ook blijkt uit het rapport dat de Belastingdienst om voldoende belasting te kunnen blijven heffen en innen scherpe keuzes moet maken wat betreft de ICT en het personeelsbestand. Daarnaast werkt het rapport verschillende opties uit die onder andere bijdragen aan een neutrale belastingheffing, het verlagen van belasting- en premiedruk en vereenvoudiging voor het mkb en een beperking van de verschillen in de marginale druk. Verder bevat het rapport een analyse van het fiscale ondernemersklimaat van Nederland en wordt ingegaan op welke wijze fossiele subsidies kunnen worden afgebouwd. Tot slot worden in een bijlage bij de Kamerbrief diverse moties en toezeggingen afgedaan.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

656

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen