De Minister en Staatssecretarissen van Financiën hebben de planningsbrief voor 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze planning biedt een overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens, waarvan de verwachting is dat deze in 2024 aan de Kamer worden gezonden. Daarnaast is ook de evaluatiekalender fiscale regelingen bijgevoegd.

In april 2024 wordt de internetconsultatie wetsvoorstel nadere aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling verwacht. Ook geeft de staatssecretaris dan een update over de moties met betrekking tot het invoeren een miljardairsbelasting. De kabinetsreactie op de evaluatie giftenaftrek komt in september 2024. In oktober 2024 volgt de internetconsultatie implementatie DAC8.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

403

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen