Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een private leaseovereenkomst zijn bezittingen en schulden in box 3. Indien een zakelijke vergoeding is afgesproken die periodiek wordt voldaan en ziet op een tijdvak van ten hoogste een jaar, worden de rechten en verplichtingen op nihil gewaardeerd. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

Private leaseovereenkomsten (met betrekking tot auto’s) zijn normaal gesproken altijd een vorm van operational lease. De kern van de overeenkomst is het gebruik van het leaseobject en niet de financiering van een leaseobject, dat het geval is bij financial lease. De rechten op basis van een private leaseovereenkomst zijn aan te merken als genotsrechten. De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en schulden kunnen meestal op nihil worden gewaardeerd omdat de vergoeding in zijn algemeenheid zakelijk is vastgesteld en periodiek dient te worden voldaan. Het gebruiksrecht en de verplichting moeten daarentegen gewaardeerd worden op de waarde in het economisch verkeer indien de overeengekomen vergoeding niet zakelijk is, de betalingstermijnen niet regelmatig vervallen en/of de betalingstermijnen betrekking hebben op een tijdvak van meer dan een jaar.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.19

Wet inkomstenbelasting 2001 5.22

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

401

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen